Poštovani autori radova, recenzenti i učesnici konferencije,
Poštovana naučna javnosti,

Ovim putem Vas želimo informisati da je IX Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem ''Jahorinski poslovni forum 2020'' održana. U sklopu konferencije prezentovano je 60 radova, uključujući i 5 studentkih radova. Angažovano je preko 50 recenzenata iz zemlje i inostranstva. Ukupno je zastupljeno 120 autora iz 5 zemalja okruženja, 17 gradova, 16 fakulteta  i 14 Univerziteta.

Kao što je poznato od ranije, konferencija se trebala održati od 23. do 25. marta 2020. godine u hotelu Termag na Jahorini. S obzirom na trenutnu zdravstvenu situaciju, Naučni i Organizacioni odbor konferencije je odlučio, uz saglasnost Ministarstva, da se IX Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem 'Jahorinski poslovni forum 2020'' održi u onlajn formatu. Taj format se sastojao od predstavljanja radova na zvaničnoj interent stranici konferencije http://jbf.ekofis.ues.rs.ba koji će ostati dostupni javnosti u budućem periodu. Drugi dio onlajn konferencije predstavljala je onlajn diskusija posredstvom Zoom aplikacije koja je održana 14.7.2020. godine u periodu 10-13 časova. Na pomenutoj diskusiji autori i zainteresovana javnost mogli su dati osvrt na radove i/ili izazove koje je pandemija korona virusa postavila pred finansijski i realani sektor ekonomije. Ovim putem izražavamo zadovoljstvo što je učešće u ovoj diskusiji uzeo veliki broj autora iz Beograda, Splita, Sarajeva, Kragujevca, Skoplja, Niša, Subotice, Banja Luke, Mostara i drugih gradova.

 Video sa onlajn sastanka održanog 14. 7. 2020. godine 

Zahvaljujemo se Ministarstvu za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske i mnogobrojnim partnerima koji podržavaju rad ove konferencije.

Radujemo se zajedničkom susretu na jubilarnoj X Naučnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem ''Jahorinski poslovni forum 2021''.

S poštovanjem,

Naučni i organizacioni odbor
''Jahorinski poslovni forum 2020''

  Obavještenje o održavanju JPF 2020

Uputstvo za pristupanje onlajn sastanku putem Zoom aplikacije / 14. 7. 2020. godine u 10:00 časova


Knjiga apstrakata JPF 2020 / Book of Abstracts JBF 2020   ISBN 978-99976-771-1-2 33(048)

Zbornik radova JPF 2020 / Proceedings JBF 2020    ISSN 2303-8969 

Zaključci / Conclusions  


Plenarna sesija / Plenary Session

 1. Ljiljana Maksimović  / OGRANIČENJA KONKURENTNOSTI ZEMALJA U REGIONU BALKANA
 2. Radomir Božić  / INTERAKCIJE REALNOG I FINANSIJSKOG SEKTORA I VISOKOG OBRAZOVANJA U SAVREMENIM USLOVIMA U FUNKCIJI EKONOMSKOG RASTA
 3. Velimir Šonje / FORMIRANJE BANKARSKE UNIJE U EU: TRENDOVI, IZAZOVI I IMPLIKACIJE ZA ZEMLJE-KANDIDATE 
  * Rad neće biti objavljen u Zborniku radova ''Jahorinski poslovni forum 2020''

Sesija Ekonomija / Session Economics

 1. Branko Đerić / REALNI SEKTOR PRIVREDE U SVJETLU UTIHNULE GLOBALIZACIJE. MODERNIZACIJE I PARADIGME ODRŽIVOG RAZVOJA
 2. Rajko Tomaš / POSTOJE LI GRANICE GLOBALIZACIJE? 
  *Rad neće biti objavljen u naučnom časopisu ''Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu'' na zahtjev autora
 3. Stiepo Andrijić, Mira Pešić-Andrijić / UPRAVLJANJE RAZVOJEM  JE KOČNICA NAPRETKU GOSPODARSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
 4. Marko Sekulović / IZAZOVI ZA SAVREMENU EKONOMSKU NAUKU
 5. Branko Balj / PRILOG RAZUMEVANJU KONTEKSTA I PERSPEKTIVA REGIONA U GEOPOLITIČKOM OKRUŽENJU
 6. Gojko Rikalović, Dejan Molnar, Sonja Josipović / ODRŽIVI REGIONALNI RAZVOJ KAO FAKTOR KONKURENTNOSTI NACIONALNE EKONOMIJE
  *Rad će biti objavljen u naučnom časopisu ''Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu''
 7. Pavle Mijović, Dajana Bogdanović / DRUŠTVENA KOHEZIJA U ULOZI KREIRANJA USPJEŠNOG EKONOMSKOG RAZVOJA UNUTAR LOKALNIH ZAJEDNICA
 8. Dženan Kulović, Aziz Šunje / KOMPETENCIJE MENADŽERA I POSLOVNA IZVRSNOST - ISTRAŽIVANJE UTJECAJA KOMPETENCIJA MENADŽERA NA POSLOVNU IZVRSNOST BOSANSKOHERCEGOVAČKIH PREDUZEĆA
 9. Kristijan Ristić, Aleksandar Živković / SAVREMENA DISKUSIJA O EKONOMSKOJ I FINANSIJSKOJ GEOPOLITICI U 2019. GODINI
 10. Miloš D. Lutovac, Aleksandar Živković, Željko Jović / IDENTIFIKACIJA RIZIKA U PROCESU ODLUČIVANJA TOP MENADŽMENTA KAO TRAJAN PROCES EDUKACIJE U SREDNJIM PREDUZEĆIMA U REPUBLICI SRBIJI
 11. Nikola Mišnić, Žarko Božović, Jovan Đurašković / ANALIZA PROMOCIONIH, POTROŠAČKIH I INTERNET METRIKA U CRNOGORSKIM BANKAMA
 12. Emina Resić, Zijada Rahimić / KOMPARATIVNA ANALIZA SPOLJNE TRGOVINE BOSNE I HERCEGOVINE U PERIODU 2004-2018. GODINA
  *Rad će biti objavljen u naučnom časopisu ''Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu''
 13. Branko Krsmanović, Zvjezdana  Gavrilović / FENOMEN DIGITALNOG JAZA
 14. Mitar Perušić, Zoran Obrenović, Radislav Filipović / IZAZOVI MODELA UPRAVLJANJA INTEGRALNIM RAZVOJEM NA LOKALNOM NIVOU U REPUBLICI SRPSKOJ
 15. Slaviša Moljević, Ranka Gojković / ZNANJE I VJEŠTINA LIDERA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U BOSNI I HERCEGOVINI 
 16. Jadranka Đurović Todorović, Marina Đorđević, Milica Ristić Cakić / ŠTA MOTIVIŠE UTAJU POREZA U REPUBLICI SRBIJI?
 17. Predrag Trpeski, Kristijan Kozheski, Marijana Cvetanoska, Gunter Merdzan / JAVNI DUG I EKONOMSKI RAZVOJ - SLUČAJ REPUBLIKE SJEVERNE MAKEDONIJE
  *Rad će biti objavljen u naučnom časopisu ''Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu''
 18. Velimir Lukić, Svetlana Popović / PREISPITIVANJE ULOGE DRŽAVE U REŠAVANJU PROBLEMA U BANKARSKOM SEKTORU U ISTOČNOJ EVROPI
  *Rad će biti objavljen u naučnom časopisu ''Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu''
 19. Srđan Amidžić, Siniša Kurteš, Perica Rajčević / IMA LI CROWDING OUT EFEKTA U REPUBLICI SRPSKOJ?
 20. Biljana Jovković, Dragomir Dimitrijević / OGRANIČENJA INTERNE KONTROLE U SPREČAVANJU PREVARA U SAVREMENIM USLOVIMA POSLOVANJA
 21. Milica Vukčević, Boban Melović, Slavica Mitrović Veljković, Dragana Ćirović / ANALIZA IDENTITETSKIH ELEMENATA BRENDA NA CRNOGORSKOM BANKARSKOM TRŽIŠTU U FUNKCIJI JAČANJA KONKURENTNOSTI
 22. Vera Zelenović, Milan Radović, Jelena Vitomir / PERSPEKTIVA  BANKARSTVA  U SVETLU DIGITALIZACIJE
 23. Brano Markić / PROBLEMSKI ORIJENTIRANO UČENJE NA DIPLOMSKOM STUDIJU EKONOMSKIH FAKULTETA
 24. Vladimir Vujović / DIGITALNA TRANSFORMACIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU: PREGLED, RAZLOZI I OČEKIVANJA
 25. Boško Mekinjić, Miloš Grujić, Dragana Vujičić Stefanović / PRIMJENA REGRESIONE ANALIZE U PROCJENI UTICAJA GDP PER CAPITA NA REZULTATE NIVOA PISA TESTOVA, DIGITALIZACIJE I HDI U EVROPI
 26. Zorica Golić / INICIJALNA PONUDA TOKENA (ICO) KAO NOVI OBLIK POSLOVNOG FINANSIRANJA
 27. Sunčica Milutinović, Bojana Vuković, Željko Vojinović, Bojan Leković / RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI KRIPTOVALUTA
 28. Jelena Vitomir, Sonja Tomas – Miskin, Milena Lutovac / VAŽNOST STRUČNE EDUKACIJE INTERNIH REVIZORA U SREDNJIM PREDUZEĆIMA U REPUBLICI SRBIJI
 29. Predrag Mlinarević, Goran Balotić, Jelena Marjanović / ANALIZA I STRUKTURA IZVOZA VODEĆIH KOMPANIJA U BOSNI I HERCEGOVINI
 30. Marko Đogo / ČANGOVA KRIVA I FOND NEZAPOSLENIH: „PATOS“ I „PLAFON“ EMIGRACIJE
 31. Nenad Pandurević / EMIGRACIJA I PLATE: SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE
 32. Miloš Grujić, Perica Rajčević /TESTIRANJE ANOMALIJA U KRETANJIMA BERZANSKIH INDEKSA U ZEMLJI S CILJEM OSTVARIVANJA IZNADPROSJEČNIH PRINOSA NA TRŽIŠTU
 33. Miroljub Krunić / ZAČARANI KRUG EKONOMSKIH PROBLEMA U BOSNI I HERCEGOVINI I ODNOS PREMA NJIMA
 34. Nastasja Stašević / UTICAJ TROŠKOVA AMORTIZACIJE I DUGOROČNIH REZERVISANJA NA FINANSIJSKI REZULTAT VELIKIH PREDUZEĆA U SRBIJI
 35. Dijana Grahovac / SPOLJNI DUG - KOMPARATIVNI PREGLED ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA I PERSPEKTIVA
 36. Mladen Fulurija / MIKROEKONOMSKA  ANALIZA INDEKSA BANJALUČKE BERZE
 37. Eldin Dobardžić, Danijela Pavlović / INTERAKCIJE FINANSIJKIH TRŽIŠTA U SRBIJI

Sesija Turizam, usluge i održivi razvoj / Session Tourism, Services and Sustainable Growth

 1. Neven Šerić, Anđela Jakšić Stojanović, Ivan Peronja / TESTIRANJE MODELA LOGISTIČKOG UPRAVLJANJA DESTINACIJOM U FUNKCIJI ODRŽIVOG I ODGOVORNOG TURISTIČKOG RAZVOJA
 2. Saša Stevanović / PROCJENA REALNOG EKONOMSKOG RASTA REPUBLIKE SRPSKE PRIMJENOM METODE ,,NOWCASTINGˮ
 3. Gordana Radosavljević, Katarina Borisavljević, Gordana Marjanović / UTICAJ DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA NA IZBOR HOTELSKOG SMEŠTAJA
 4. Nikola Gluhović / ANALIZA FAKTORA IMPULSIVNOG PONAŠANJA POTROŠAČA KOD ONLINE KUPOVINA
 5. Slavica Tomić, Aleksandar Grubor, Ksenija Leković  / ANALIZA ELEMENATA KOGNITIVNE KOMPONENTE IMIDŽA RURALNE TURISTIČKE DESTINACIJE
 6. Nemanja Šarenac, Bojan Zečević / DIGITALNA TRANSFORMACIJA IZVORA TURISTIČKIH INFORMACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI
 7. Dragana Ćirović, Boban Melović, Slavica Mitrović Veljković, Milica Vukčević / MOTIVI I BARIJERE U KUPOVINI ORGANSKIH PROIZVODA U CRNOJ GORI
 8. Bojana Kalenjuk, Bojan Đerčan, Dragan Tešanović, Maja Banjac / NORVEŠKO UGOSTITELJSTVO U FOKUSU INTERESOVANJA RADNIH MIGRANATA BIH I REPUBLIKE SRBIJE
 9. Marija Pešić / PERSPEKTIVE RAZVOJA ZDRAVSTVENOG TURIZMA U IVANJICI
 10. Dejan Ž. Đorđević, Vukašin Šušić, Vladislav Marjanović / POTENCIJALI ENERGIJE VETRA U REPUBLICI SRBIJI
 11. Đorđe Marilović / FISKALNI I EKSTRAFISKALNI ZNAČAJ MINI HIDROELEKTRANA U REPUBLICI SRPSKOJ
 12. Savo Stupar, Mirha Bičo Ćar, Emir Kurtović / ASPEKTI  IZGRADNJE I PRIMJENE VJEŠTAČKIH NEURONSKIH MREŽA
 13. Elvir Šahić, Savo Stupar, Mirha Bičo Ćar / KREIRANJE PROTOTIPA EKSPERTNOG SISTEMA ZA PROCJENU TIPA ORGANIZACIONE KULTURE
 14. Dragan Plakalović / UREĐAJI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE KAO ALATI U VRŠENJU DJELATNOSTI
 15. Nevena Baričanin, Vladimir Kapor / ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE MALIM PREDUZEĆIMA U USLOVIMA DIGITALNOG TRŽIŠTA

Studentska sesija / Student Session

 1. Aleksandra Čović-Popadić / ULOGA I MOGUĆNOSTI KREATIVNIH INDUSTRIJA U OBLIKOVANJU TURISTIČKOG PROIZVODA TREBINJA
 2. Gordana Baćina, Milica Starčević / ZNAČAJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA ZA DINAMIZIRANJE PRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE
 3. Dajana Drašković, Mirjana Štaka  / TEHNOLOGIJE ČETVRTE INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE
 4. Jelena Unković, Tijana Milojević / NOVA INDUSTRIJSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE
 5. Sanja  Mandić, Dejana Trivunić / ANALIZA KONKURENTNOSTI EKONOMIJE BOSNE I HERCEGOVINE