Knjiga apstrakata JPF 2017 / Book of Abstracts JBF 2017 ISBN 978-99976-610-6-7

Zbornik radova JPF 2017 / Proceedings JBF 2017 ISSN 2303-8969


Agenda JBF 2017


Plenary Session / Plenarna sesija


  Session Economics / Sesija Ekonomija
Session Tourism / Sesija Turizam

Šesta naučna konferencija ''Jahorinski poslovni forum'' održana je na Jahorini u Hotelu Termag. Za ovogodišnju konferenciju prijavljeno je 46 naučnih radova i 103 učesnika iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Republike Srpske i Federacije BiH.  Konferenciju je organizovao Ekonomski fakultet Pale, uz koorganizatore Ekonomski fakultet Podgorica, Ekonomski fakultet Subotica, Ekonomski fakultet Skopje i Centar za inovativnost i preduzetništvo u Zenici.

Uvodna izlaganja na plenarnoj sjednici održaće profesori sa Univerziteta "Primorska" iz Slovenije Janez Mekinc, Zoran Aranđelović sa Ekonomskog fakulteta u Nišu, Predrag Trpeski sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta "Sveti Ćirilo i Metodije" u Skoplju i Jovo Ateljević sa Ekonomskog fakulteta u Banjaluci.

Šesta naučna konferencija sa međunarodnim učešćem ''Jahorinski poslovni forum'' okupila je preko 160 učesnika sa više od pedeset naučnih i stručnih radova. O temi ovogodišnje konferencije – Strateški izbori i održivi razvoj turističkih destinacija izlagači su raspravljali kroz panele i sesije (plenarna sesija, panel diskusija, sesija za ekonomiju i sesija za turizam), a završni dio programa namijenjen je izlaganju studentskih radova o uticaju turizma na konkurentnost svjetskih privreda. Kroz prezentacije radova i diskusije u okviru naučno-stručnog panela, u konferenciji su učestvovali predstavnici vlasti i javnog sektora, predstavnici privatnih preduzeća i naučni radnici sa preko 20 fakulteta iz zemalja regiona i šire.

Prilikom otvaranja konferencije uvodničari su ukazali na koncept sigurnosti i bezbjednosti u turizmu urbane sredine i zaštitu turista. Takođe ukazali su na donošenje strategija i politika vezanih za regionalni razvoj turizma, kao i o novim pravcima tržita i podizanja konkurentske prednosti preduzeća. U okviru plenarne sesije o navedenim temama govorili su profesori sa univerziteta u Sloveniji, Srbiji, Makedoniji i BiH. Njihovi radovi ukazuju na potrebu strategijskog upravljanja turističkim destinacijama i neophodnost korišćenja obnovljivih izvora energije u cilju kreiranja i održavanja konkurentske prednosti destinacija. Posebno je naglašen nepovoljan položaj naše zemlje koja još nije izašla iz procesa tranzicije i čija je konkurentnost po većini pokazatelja ispod prosjeka Evropske unije, a posebno SAD-a.

Preostali radovi izloženi su u okviru dvije sesije - Ekonomija i Turizam, koje su okupile predstavnike sa fakulteta, instituta, javnih i privatnih ustanova širom BiH, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i drugih zemalja.

Na sesiji za ekonomiju izložen je 21 rad. Radovi su ukazali na slabosti inekonkirentnost ekonomije BiH, kao i neizgrađenost institucionalnog okvira Republike Srpske i BiH, što se ogleda u poreskoj politici, finansijskoj nepismenosti, neophodnosti značajne revizije principa na kojima posluje energetski sektor te potrebi veće internacionalizacije poslovanja. U cilju podizanja konkurentnosti zemlje, potrebno je podsticati razvoj preduzetničke aktivnosti i naučno-istraživačke djelatnosti na viši nivo. Nove ideje, nove tehnologije, modifikacije proizvoda i unapređenje procesa treba da proisteknu kao autput organizovanog i vođenog naučno-istraživačkog rada. Određeni broj radova ukazao je i na podrebu transformacije bankarstva i praćenje savremenih trendova u ovoj oblasti.

Od 25 prijavljenih radova na sesiji za turizam veći dio ukazuje na ulogu marketniga i brendiranja destinacija zemalja u okruženju, a samim tim i pozicionuranja država na turističkoj mapi. Takođe, naglašena je loša pozicija zemalja prema indeksu konkurentnosti turizma. S druge strane, turisti imaju pozitivan stev prema turističkim destinacijama u BiH po većini kriterijuma. Na osnovu navedenog, ponovo se dolazi do zaključka da je neophodno strategijsko upravljanje turističkom destinacijom i kreiranje brendova koji bi privukli veći broj stranih turista, bilo da je riječ o brendovima u hotelijerstvu ili brendiranju same turističke destinacije po uzoru na uspješne primjere širom svijeta. Sve ovo ukazuje na međusobno prožimanje i tijesnu povezanost između turizma i ostalih privrednih djelatnosti te neophodnost njihove koordinacije. Glavni zadatak i cilj svih zainteresovanih strana u tirzmu je povećanje broja turističkih posjeta i njihova multiplikacija, što će se pozitivno odraziti na unapređenje konkurentnosti u turizmu.