Zbornik radova JBF 2016 ISSN 2303-8969


Agenda JBF 2016


Plenary Session / Plenarna sesija


 Scientific - professional panel / Naučno stručni panel


 Session Economics / Sesija Ekonomija
Session Tourism / Sesija Turizam


Presentation of Conference Conclusions / Zaključci konferencije


Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić otvorio je danas na Jahorini Petu naučnu međunarodnu konferenciju "Jahorinski poslovni forum", koja je okupila 106 učesnika, sa 12 visokoškolskih institucija iz devet zemalja, koji će se predstaviti sa 52 naučna rada.

"Republika Srpska kontinuirano teži unapredjenju nauke i istraživanja, prateći iskustva na medjunarodnoj sceni i ispunjavajući obaveze na putu približavanja EU, što je posebno apostrofirano u Strategiji naučnog i tehnološkog razvoja Srpske do 2016. godine", rekao je Komić.

On je naglasio da je znanje strateški resurs Republike Srpske, a da je naučno-istraživačka djelatnost izvor znanja, neraskidivi dio obrazovanja, preduslov samoodrživog društveno-ekonomskog razvoja i dio civilizacijskog razvoja.

"U savremenim uslovima privredjivanja, inovativnost i tehnološka unapredjenja, te uspješna transformacija istraživačkih rezultata i znanja u komercijalno iskoristive proizvode, ključni su za podizanje nivoa konkurentnosti privrede i stvaranja poslovnog ambijenta koji je stimulativan za ulaganja", istakao je Komić.

On je precizirao da su ključne reformske oblasti Republike Srpske stabilan privredni rast, fiskalna održivost, socijalna sigurnost, vladavina prava i evropske integracije.

Prema njegovim riječima, dalji ekonomski rast mora biti zasnovan na novim investicijama, koje će obezbijediti nova radna mjesta, ali i na pojačanoj borbi protiv sive ekonomije i eliminisanju prepreka za poslovanje preduzeća i nova ulaganja.

Komić je naglasio i potrebu bolje povezanosti obrazovanja sa tržištem rada.

"Turizam je ogromna prilika za razvoj ekonomije jer je multiplikator dohotka u turizmu 2,5, a zaposlenosti 1,65... Prošle godine u Republici Srpskoj zabilježen je rast dolazaka turista za 13,3 odsto, u odnosu na 2014. godinu, a broj noćenja povećan je za 14,7 odsto", naveo je Komić.

On se založio za produženje turističke sezone, kao i za izgradnju novih turističkih kapaciteta u Republici Srpskoj, posredstvom stranih investicija, javno-privatnog partnerstva, koncesija ili drugih modela.

Prema njegovim riječima, turističke destinacije u Republici Srpskoj imaju potencijal za bolju ponudu seoskog turizma, eko-turizma, lovnog, zdravstvenog, avanturističkog, fotografskog, gastronomskog, omladinskog i etno-turizma.

"Za uspjeh je potrebna saradnja svih aktera u turizmu, različitih grana privrede i javnih institucija. To je razlog zbog čega Vlada Republike Srpske i Ministarstvo nauke i tehnologije već godinama podržavaju održavanje ove konferencije, sa nadom da će naučne spoznaje i poslovna iskustva doprinijeti stvaranju povoljnijeg okruženja za razvoj turizma", rekao je Komić.

Na ceremoniji otvaranja Konferencije u Hotelu "Termag" obratili su se i prorektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Branko Krsmanović, dekan Ekonomskog fakulteta iz Subotice Nenad Vunjak i dekan Ekonomskog fakulteta Pale Ljubiša Vladušić, koji je i predsjednik Organizacionog odbora konferencije.

U nastavku ovog skupa, u radnom dijelu, uvodna izlaganja podnijeće predstavnik Narodne banke Hrvatske Ljiljana Vadec, te profesori Andjelko Lojpur sa Ekonomskog fakulteta u Podgorici, Danijel Pavlov sa Fakulteta za biznis i menadžment Ruse, Bugarska, i Branislav Mašić sa Ekonomskog fakulteta na Palama.

Prema programu ovog skupa, na naučno-stručnom panelu učestvovaće predstavnici nekoliko velikih hotela iz okruženja kao što su "Beograd", "Mona", a učešće u diskusiji najavili su i Aleksandar Djurić iz Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, kao i profesori Bojan Zečević sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Jovo Ateljević sa Ekonomskog fakulteta iz Banjaluke, koji će govoriti o temi "Turizam i konkurentnost".

U planu je i održavanje okruglog stola posvećenog razvoju turizma u Republici Srpskoj i regionu na kojem će ideje i stavove iznijeti predstavnici poslovne zajednice, akademske zajednice i vlasti u Republici Srpskoj i BiH.

Organizator Konferencije je Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a saorganizatori su Ekonomski fakultet u Subotici, Ekonomski fakultet u Podgorici i Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici.

Pokrovitelji ovog skupa su ministarstva nauke i tehnologije, prosvjete i kulture i trgovine i turizma Republike Srpske, grad Istočno Sarajevo i Olimpijski centar "Jahorina".