Zbornik radova JPD 2015 ISSN 2303-6168


Agenda JPD2015


Plenarna sesija


Sesija Ekonomija
Sesija Turizam 1
Sesija Turizam 2


Okrugli sto raspored
Poziv za Okrugli sto

Četvrta regionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Jahorinski poslovni dani 2015 - Turizam u funkciji ekonomskog razvoja", koja je danas završena na Jahorini, dala je vrlo konkretne sugestije vlastima u kom pravcu treba da se nastavi razvoj turizma ako se žele postići dobri rezultati.

Na završnom okruglom stolu, koji je okupio profesionalce iz svih segmenata turističke industrije, predstavnike akademske zajednice, javnog sektora, medjunarodnih institucija i asocijacija, razgovarano je o ulozi destinacijskog menadžmenta u okolnostima ubrzanih promjena na globalnom turističkom tržištu.

Prodekan za nastavu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu doc. dr Marko Djogo istakao je da su učesnici došli sa 18 visokoškolskih institucija, uglavnom univerziteta, sa kojih je preko 160 govornika učestvovalo na sesijama i panelima.

"Jako smo zadovoljni kako se odvijala ova konferencija. Imali smo 71 rad samo na sesijama i paneliste koji su ostavili jako dobar utisak i mislim da će u stručnoj javnosti još dugo da se priča o njihovim izlaganjima", rekao je Djogo.

Djogo, koji imao ulogu sekretara organizacionog odbora konfrencije, osvrnuo se na okgrugli sto dekana koji je prvi put održan kao dogadjaj na jednoj ovakvoj manifestaciji.

"Izuzetno smo zadovoljni, nadam se da će naredne godine biti isto ovako i malo bolje", istakao je Djogo i dodao da će konkretni zaključci konferencije biti dostavljeni medijima i vlastima.

Jedan od moderatora okruglog stola "Destinacijski menadžment sa fokusom na lokalnu turističku destinaciju" prof. dr Jovo Ateljević rekao je da je Jahorina zaista mjesto da se diskutuje o ovoj temi.

"Danas smo imali jako kavalitetne prezentacije onih ljudi koji puno znaju o turizmu kao što su prof. Dragan Magaš iz Opatije, prof. Sanda Čorak iz Zagreba, prof. Bojan Zečević iz Beograda, prof. Neven Šerić iz Splita i još nekoliko izlagača koji su adresirali mnoga pitanja vezano za menadžment turističke destinacije na nivou lokalne zajednice i regionalnom nivou", izdvojio je Ateljević.

Prof. Ateljević je skrenuo pažnju na zaključke, odnosno pitanja na koji način uspostaviti jedan održivi sistem upravljanja destinacijom da sve interesne grupe shvate da moraju da budu dio tog procesa donošenja odluka i na koji način da to bude finansijski održivo.

"Bilo je dosta prezentacija koje mogu pomoći Jahorini i regionu da napravimo model koji će, nadam se, poboljšati turistički prizvod i privući veći broj turista", zaključio je Ateljević.

Jedan od učesnika konferencija, Dajana Vukojević, koordinator za nauku i istraživanje Univerziteta u Istočnom Sarajevu, izjavila je da je jako bitno što je konferencija ukazala na nedostatke u dosadašnjem razvoju turizma i ponudila odgovore koja su značajni za aktuelno stanje i tematiku.

Konferenciju Jahorinski poslovni dani od 25. do 27. februara zajednički su organizovali Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Centar za Inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici, Ekonomski fakultet Subotica i Ekonomski fakultet Podgorica.

Pokrovitelji konferencije bili su ministarstva nauke i tehnologije, prosvjete i kulture, te trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske, Vlada Zeničko - dobojskog kantona, grad Istočno Sarajevo i Olimpijski centar Jahorina.