Zbornik radova JPD 2014 ISSN 2303-6168


Konferencija Jahorinski poslovni dani 2014, u organizaciji Ekonomskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Centra za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici, sa ovogodišnjom tematikom Inovativnost i preduzetnistvo u turizmu, biće održana na Jahorini, u hotelu Termag, u periodu od 4. do 7. februara 2014. godine. Prijave apstrakta rada i autora traju do 30. decembra 2013. godine, dok je krajnji rok za dostavu konačnih radova 20. januar 2014. godine.

Teme od interesa za Treću naučno-stručnu konferenciju su:

 • Ekonomski rast i razvoj
 • Regionalni i ruralni razvoj
 • Prekogranična saradnja
 • Alternativni oblici
 • Konkuretnost
 • Inovacije
 • Tržište rada i ljudski kapital
 • Prirodno okruženje
 • Porezi
 • Transport
 • Sport i zdravlje
 • Bezbjednost
 • Kvalitet
 • Druge teme od interesa.

Prilog - Contribution (zip)

Konferenciju, na kojoj će u tri sesije biti prezentovano više od stotinu naučno - stručnih i studentskih radova, otvoriće prof. dr Jasmin Komić, ministar nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske. Svečanom otvaranju Konferencije prisustvovaće i rektori UIS - a prof. dr Mitar Novaković i UNZE prof. dr Dževad Zečić, predstavnici grada i opština Istočnog Sarajeva, kao i predstavnici Zeničko - dobojskog kantona. Potvrdjen je i dolazak značajnog broja predstavnika diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini, kao i zvaničnika Kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH.

Uvodničari (keynote speakers) plenarnog dijela Konferencije, koja će trajati do 7. februara 2014. godine i koja je ove godine posvećena temi "Inovativnost i preduzetništvo u turizmu", biće istaknuti medjunarodni stručnjaci prof. dr Gerd Vasenbergs (Wassenbergs) sa Instituta za inovativnost i preduzetništvo u Njemačkoj i prof. dr Teoman Duman, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta Burč (Burch) iz Turske.

Osim tri sesije, tokom kojih će svoje radove izlagati naučnici i stručnjaci iz Njemačke, Turske, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i BiH, kao i studenti UIS-a i UNZE, prvog dana Konferencije predvidjena je i promocija turističke i gastro - ponude Sarajevsko - romanijskog regiona. Programom Konferencije (vidjeti prilog) predvidjeno je i održavanje završnog okruglog stola, kao i zabavni i sportski program u organizaciji studenata UIS-a.

U prethodne dvije godine Konferencija je na Jahorini okupila oko 400 naučnika i stručnjaka iz regiona i Evrope, a izloženo je više od 200 naučnih radova, koji su štampani u dva zbornika.

Suorganizatori i pokrovitelji Konferencije su ministarstva nauke i tehnologije, privrede, obrazovanja i kulture, trgovine i turizma u Vladi RS, Vlada Zeničko - dobojskog kantona, grad Istočno Sarajevo i Olimpijski centar Jahorina.

Treća međunarodna naučno - stručna konferencija "Jahorinski poslovni dani preduzetništva, gastronomije i turizma 2014." ( JPD - PGT 2014 ), koju zajednički organizuju Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu (UIS) i Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici (UNZE), biće otvorena u srijedu, 5. februara 2014. godine, u 11 časova u hotelu "Termag" na Jahorini.

AGENDA (pdf)